2020-2025 Retire nèj ak glas nan konte Cayuga, Cortland, Herkimer, Madison, Oneida, ak Onondaga.

Ki moun li ka konsène,

 

IFB pou kontra sèvis pou retire nèj ak glas k ap vini an pou Santral NY DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis pou retire nèj ak glas pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Central NY DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri total estimasyon anyèl ki pi ba pou Central NY DDSOO. Si w enterese, tanpri soumèt (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang nan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 16 avril 2020, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [email protected]

 

Keith Ryer

Imèl: [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3321

 

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.