2020-2025 Retire nèj ak glas nan konte Clinton, Essex, Hamilton ak St. Lawrence.

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra sèvis pou retire nèj ak glas pou Sunmount DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis pou retire nèj ak glas pou plizyè sit rezidansyèl ak enstalasyon tretman lajounen pandan 60 mwa. 

Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Sunmount DDSOO gen entansyon bay kontra a (yo) bay odè ki pi responsab e ki pi reponn a ki bay Pi Ba pri Total Estimasyon Konbine Pa Sezon pou chak gwoup. Si w enterese, tanpri soumèt 1 seri orijinal paj Pwopozisyon Pri IFB ansanm ak 1 seri orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an epi familyarize w ak lang nan men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 20 out 2020, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]

Kyle Newton

Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3219

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.