2021-2023 Kominote retire nèj ak glas nan konte Dutchess

Ki moun li ka konsène,

 

Tache a se IFB pou kontra Kominote pou retire nèj ak glas k ap vini pou Taconic DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Kominote yo retire nèj ak glas pou OPWDD apati 1/10/2021 jiska 31/10/2023. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Taconic DDSOO gen entansyon bay kontra a bay soumisyonè ki pi responsab ak reponn ki bay pri ki pi ba pou Taconic DDSOO. Salè dominan yo ap aplike. Si w enterese, tanpri voye ( omwen ) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak ( omwen ) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete l, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a . Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 3:00 pm nan dat 22 jen 2021, san okenn eksepsyon . Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [email protected]

 

Heather Frantz

Imèl: [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3323

 

Zachary Guida

Imèl: [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3182

 

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.