2021-2026 Sèvis Sikyatrik nan Konte Erie

IFB pou kontra Sèvis Sikyatrik k ap vini an pou Western NY DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Sèvis Sikyatrik pou OPWDD pou 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Western NY DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn a ki bay pri ki pi ba pou Western NY DDSOO. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang nan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 29 desanm 2020, pa gen okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]

Jill Fagan
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3229

Zachary Guida
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3182

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.