2021-2026 Sèvis antretyen ponpe tank septik ak enspeksyon nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster.

Ki moun li ka konsène,

Tache, tanpri jwenn yon envitasyon pou òf TAC 121020 pou 2021-2026 Sèvis antretyen ponp septik ak enspeksyon.

Inite Jesyon Kontra OPWDD a, pou Taconic DDSOO, ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou fè Sèvis Antretyen Ponpe Tank septik ak Enspeksyon pou plizyè sit rezidansyèl nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster. Kontraktè yo dwe genyen bon jan ekipman ponp septik ak eksperyans pou fè sèvis sa yo. Referans ki ateste omwen twa ane eksperyans ki gen rapò ak asirans aplikab yo obligatwa.
Y ap bay kontra (yo) bay moun ki responsab e ki reponn a ki pral bay pi ba pri total estimasyon anyèl pou chak konte. Moun ki soumèt yo ka òf sou youn oswa plis konte (yo).

Salè Prevalan ap aplike. Tanpri swiv lyen ki anba a, epi antre PRC# 2020007041 pou w ka wè orè salè ki genyen pou pwojè sa a.
https://apps.labor.ny.gov/wpp/showFindProject.do?method=showIt

Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang nan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 10 desanm 2020, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]
oswa,
Shannon Collings
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3281

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.