2021 - 2026 Sèvis pou retire nèj ak glas pou kanpis Newark nan Konte Wayne

Ki moun li ka konsène,

Inite Jesyon Kontra OPWDD pou Finger Lakes DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè ki responsab ak kalifye pou fè sèvis pou retire nèj ak glas nan kanpis Newark nan Konte Wayne. Dimansyon travay la gen ladan, men se pa sa sèlman, sou apèl ak sèvis ijans 24/7 pou retire nèj ak glas.

Gen yon VIZIT SITE OBLIGATWA pou akizisyon sa a. Tanpri gade detay nan IFB la. Tout òf yo dwe ale nan vizit sit sa a si yo vle soumèt yon òf. Ouvèti òf yo pral fèt atravè WebEx, pa fas a fas. Tanpri gade nan IFB, paj 6, Seksyon 13.A.(4) pou jwenn enstriksyon detaye.

Retire nèj la pral otomatikman kòmanse nan akimilasyon 3 pous nan sit kontra a. OPWDD gen dwa pou rele pou sèvis adisyonèl jan li nesesè pou pwoblèm sekirite. Yo dwe bay sèvis 7 jou pa semèn ak 24 èdtan pa jou. Antreprenè yo dwe sèvi ak chari gwosè ase epi yo dwe gen bon kalite komèsyal sèl/sab/klori kalsyòm gaye ekipman pou retire nèj ak glas sou wout yo ak pakin nan lokal la.

Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Tout moun ki soumèt yo dwe soumèt omwen twa (3) referans travay ki pral verifye ke moun ki soumèt la oswa direktè li yo gen omwen de (2) ane eksperyans ki enpòtan pou konplete travay la jan yo endike nan Kalifikasyon ak Dimansyon Travay la.

Yo pral bay kontra a yon moun ki responsab e ki reponn a, ki te patisipe nan Vizit Obligatwa a, ki bay pri total ki pi ba pou chak sezon pou tout sèvis pou retire nèj ak glas ki nesesè yo.

Salè dominan yo ap aplike.