2021-2026 Sèvis Tretman Dlo Espesyalize ak Antretyen ak Enspeksyon nan Konte Richmond

Ki moun li ka konsène,

Tache, tanpri jwenn yon Envitasyon pou Òf pou Sèvis Tretman Dlo Espesyalize 2021-2026 ak Antretyen ak Enspeksyon nan Konte Richmond .

Inite Jesyon Kontra OPWDD pou Staten Island DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè ki responsab ak kalifye pou fè Sèvis Tretman Dlo Espesyalize ak Antretyen ak Enspeksyon nan Etablisman Willowbrook Staten Island DDSOO nan Konte Richmond. Kontraktè yo dwe genyen ekipman ak resous adekwa pou fè sèvis sa yo. Referans ki ateste omwen twa ane eksperyans ki gen rapò, resous finansye, ak asirans aplikab yo obligatwa. Ouvèti òf yo pral fèt atravè Web Ex, pa fas a fas. Tanpri gade IFB, paj 6, Seksyon 13.A. (4) pou plis detay. Yo pral bay kontra a yon moun ki responsab e ki reponn a ki bay pri total anyèl ki pi ba a pou tout sèvis ki kouvri nan sijè ki abòde travay la.

 

Salè Prevalan ap aplike. Tanpri swiv lyen ki anba a, epi antre PRC# 2020900210 pou w ka wè orè salè ki genyen pou pwojè sa a.

https://apps.labor.ny.gov/wpp/showFindProject.do?method=showIt

 

Si w enterese, tanpri voye ( omwen ) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak ( omwen ) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete l, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a . Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 3:00 pm nan dat 11 fevriye 2021, pa gen okenn eksepsyon . Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [email protected]

oswa,

Shannon Collings

Imèl: [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3281

 

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.