2022-2027 Sèvis Swen ak Antretyen Gazon Kominotè nan Konte Nassau ak Suffolk

Inite Jesyon Kontra OPWDD pou Long Island DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou fè Sèvis Swen ak Antretyen Gazon pou plizyè sit rezidansyèl ki nan Konte Nassau ak Suffolk. Dimansyon Travay la gen ladan, men se pa sa sèlman, koupe ak rebò, aplikasyon chimik, koupe ak sarkle, ratile fèy, baton, ak debri, ak netwayaj prentan ak otòn. Koupe, koupe, ak netwayaj koupe yo dwe fè apeprè yon fwa pa semèn.   

Ouvèti òf yo pral fèt atravè Web Ex, pa fas a fas. Tanpri gade nan IFB paj 6, Seksyon 13.A.(4) pou jwenn enstriksyon detaye.

Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Tout moun ki soumèt yo dwe soumèt omwen twa (3) referans travay ki pral verifye ke moun ki soumèt la oswa direktè li yo gen omwen de (2) ane eksperyans ki enpòtan pou konplete travay la jan yo endike nan Kalifikasyon ak Dimansyon Travay la.

Yo pral akòde kontra (yo) bay soumisyonè ki responsab e ki reponn ki bay total anyèl estimasyon ki pi ba pou tout sèvis swen ak antretyen gazon pou chak rejyon. IFB sa a kapab bay plizyè kontra. Salè Prevalan ap aplike.