Sèvis jeneratè 2023-2027 pou kanpis nan Franklin County

Ki moun li ka konsène,

 

IFB pou sèvis jeneratè k ap vini nan Franklin County . OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Sèvis Jeneratè pou Kanpis pou yon manda 5 ane. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. OPWDD gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki pi reponn a ki bay pri total anyèl ki pi ba pou OPWDD. Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra echantiyon an se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra modèl la ak òf ou a . Modèl kontra echantiyon an se pa yon dokiman obligatwa. 

 

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 3:00 pm nan dat 8 desanm 2022 san okenn eksepsyon . Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [email protected]

 

Jennifer Vallely

Imèl: [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3333

 

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.