2023 – 2027 Sèvis Janitoryal nan Broome County

Ki moun li ka konsène,

 

Tache a se IFB pou kontra Sèvis Janitorial k ap vini pou Broome DDSOO.  OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Sèvis Janitoryal pou CB Lord Day Habilitation pou 60 mwa.  Referans ak asirans aplikab obligatwa.  Salè Prevalan ap aplike.  OPWDD egzije yon travay aplentan pou kontra sa a. Broome DDSOO gen entansyon bay kontra a (yo) bay soumisyonè ki pi responsab e ki pi reponn a ki bay pri total anyèl ki pi ba pou tout sèvis janitoryal pou CB Lord Day abilitasyon pou Broome DDSOO.  Si w enterese, tanpri soumèt 1 orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB ansanm ak 1 seri orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl Kontra echantiyon an se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt Egzanp Modèl Kontra a ak òf ou a . Egzanp Modèl Kontra a se pa yon dokiman obligatwa.  Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 3 novanm 2022 . Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [email protected]

 

                                  oswa

 

Kyle Newton nan 845-877-6821 Ext. 3219

[imel pwoteje]

 

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.