2023-2028 Sèvis swen ak antretyen gazon pou kanpis Newark ak kay kominotè adjasan yo nan Wayne County

Ki moun li ka konsène,

Inite Jesyon Kontra OPWDD pou Finger Lakes DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou fè Sèvis Swen ak Antretyen Gazon pou Newark Campus ak nèf kay kominotè adjasan nan Wayne County.  Dimansyon Travay la gen ladan, men se pa sa sèlman, koupe, koupe, sarkle, koupe bòdi/ti touf bwa, rato, retire zèb ak debri, ak netwayaj prentan ak otòn.

Gen yon VIZIT SITE OBLIGATWA pou akizisyon sa a.  Tanpri gade detay nan IFB la.  Tout òf yo dwe ale nan vizit sit sa a si yo vle soumèt yon òf.

Ouvèti òf yo pral fèt atravè Web Ex, pa fas a fas. Tanpri gade nan IFB paj 6, Seksyon 13.A.(4) pou jwenn enstriksyon detaye.

Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Tout moun ki soumèt yo dwe soumèt omwen twa (3) referans travay ki pral verifye ke moun ki soumèt la oswa direktè li yo gen omwen de (2) ane eksperyans ki enpòtan pou konplete travay la jan yo endike nan Kalifikasyon ak Dimansyon Travay la.

Y ap bay kontra a soumisyonè ki responsab e ki reponn, ki te patisipe nan Vizit Obligatwa a, ki bay pri total ki pi ba pou chak sezon pou tout sèvis ki nesesè yo. Salè Prevalan ap aplike