2023-2028 Sèvis konpayon pasyan yo nan konte Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, ak Warren.

Capital District DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou fè Sèvis Konpayon Pasyan nan plizyè lopital nan konte Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, ak Warren. Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa.

 

OPWDD pral chwazi Soumisyonè ki responsab epi ki reponn a ki pral bay Pri Total Anyèl Estimasyon ki pi ba pou chak Lopital. Yo ka chwazi jiska dis (10) benefisyè pou chak lopital, jan òf mande. Yo ka fè mwens pase 10 prim kèlkeswa kantite òf yo resevwa.  OPWDD rezève dwa pou rejte nenpòt ak tout òf. 

 

Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB yo ansanm ak 1 kopi orijinal tout Dokiman Sipò Obligatwa yo. Modèl kontra echantiyon an se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra modèl la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 19 avril 2023, san okenn eksepsyon.

 

Tanpri soumèt tout dokiman òf obligatwa yo bay :

Taconic DDSOO, Inite Jesyon Kontra

C/O Keith Ryer, CMS 1 – IFB CAP 041923

26 Center Circle, Bilding Sèvis

Wassaic, New York 12592-2637

 

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Sant kontra a nan [email protected]

                                  oswa

Keith Ryer nan 845-877-6821 Ext. 3321

[imel pwoteje]