2023-2028 Sèvis Kontwòl Pès nan Queens County

Ki moun li ka konsène,

 

Tache ak IFB pou kontra Sèvis Kontwòl Pès k ap vini pou Bernard Fineson DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Sèvis Kontwòl Pès pou OPWDD apati 7/1/2023 jiska 6/30/2028. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Bernard Fineson DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn ki bay pri ki pi ba a. Salè ki genyen an ap aplike. Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete l, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a . Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa.  Soumèt òf yo dwe fèt anvan 3:00 pm nan dat 9 mas 2023, san okenn eksepsyon . Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [email protected]

 

Zachary Guida

Imèl: [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3182

 

Si w pa enterese, tanpri ranpli epi soumèt Fòm IFB Non-Bid nan dènye paj pake òf la.