2023-2028 Sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas nan konte Chenango, Delaware, Otsego ak Tompkins.

Ki moun li ka konsène,

 

Tache a se IFB pou sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas nan Konte Chenango, Delaware, Otsego ak Tompkins. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas nan divès kote pou yon tèm 5 ane. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. OPWDD gen entansyon bay kontra a bay soumisyonè ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri total estimasyon ki pi ba pou chak sezon pou OPWDD. Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra echantiyon an se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra modèl la ak òf ou a. Modèl kontra echantiyon an se pa yon dokiman obligatwa. 

 

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 17 out 2023 pa gen okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [email protected]

 

Jennifer Vallely

Imèl: [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3333

 

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.