2023-2028 Sèvis Antretyen Pisin nan Konte Rensselaer

Ki moun li ka konsène yo,
 
Tache se IFB pou Sèvis Antretyen Pisin k ap vini nan Konte Rensselaer. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Sèvis Antretyen Pisin nan divès kote pou apeprè. manda 4 ane. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. OPWDD gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri ki pi ba anyèl estimasyon pou chak sit pou OPWDD. Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo),  1 orijinal Egzibisyon A - Jounal Verifikasyon Vizit sou sit la, ansanm ak 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. 
 
Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 9 novanm 2023 pa gen okenn eksepsyon.

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:
Imèl: [email protected]
Jennifer Vallely
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3333
 
Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.