2023-2028 Sèvis pou retire nèj ak kontwòl glas nan konte Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, ak Oswego.

Tache, tanpri jwenn yon envitasyon pou òf pou 2023-2028 sèvis retire nèj ak kontwòl glas nan konte Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, ak Oswego. Central NY DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou fè sèvis retire nèj ak kontwòl glas nan plizyè lokal nan konte Cortland, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, ak Oswego . Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Yo pral akòde kontra (yo) bay soumisyonè ki responsab e ki reponn ki bay pri total konbine ki pi ba pou chak sezon pou chak gwoup. Moun ki soumèt yo ka òf sou youn oswa plizyè gwoup. IFB sa a ka bay plizyè kontra. Salè Prevalan ap aplike.

 

Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB yo ansanm ak 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete l, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 13 jiyè 2023, san okenn eksepsyon.

 

Tanpri soumèt tout dokiman òf obligatwa yo bay :

Taconic DDSOO, Inite Jesyon Kontra

C/O Keith Ryer, CMS 1 – IFB CN 071323

26 Center Circle, Bilding Sèvis

Wassaic, New York 12592-2637

 

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Sant kontra a nan [email protected]

                                  oswa

Keith Ryer nan 845-877-6821 Ext. 3321

[imel pwoteje]