2024-2028 Sèvis Repons dife pou Broome DDSOO

Ki moun li ka konsène,

 

Tache RFQ pou Sèvis Repons dife k ap vini pou Broome DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Sèvis Repons Dife nan Kanpis Broome DDSOO pou yon manda 5 ane. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan an p ap aplike. OPWDD gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri anyèl ki pi ba pou OPWDD. Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri RFQ (yo) ansanm ak 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra echantiyon an se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra modèl la ak òf ou a. Modèl kontra echantiyon an se pa yon dokiman obligatwa. 

 

Sitasyon yo dwe fèt anvan 4:00 pm nan dat 8 septanm 2023. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [email protected]

 

Jennifer Vallely

Imèl: [email protected]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3333