2024-2029 Sistèm chofaj, vantilasyon, ak èkondisyone (HVAC) ak enspeksyon chofaj dlo, demaraj, ak/oswa sèvis antretyen ak reparasyon nan Taconic

2024-2029 Sistèm chofaj, vantilasyon, ak èkondisyone (HVAC) ak enspeksyon aparèy chofaj dlo, demaraj, ak/oswa sèvis antretyen ak reparasyon nan konte Dutchess, Putnam, ak Ulster.

Ki moun li ka konsène,

 

Tache ak yon envitasyon pou òf pou sistèm chofaj, vantilasyon, ak èkondisyone (HVAC) ak enspeksyon chofaj dlo, demaraj, ak/oswa sèvis antretyen ak reparasyon nan konte Dutchess, Putnam, ak Ulster.

 

Inite Jesyon Kontra OPWDD pou Taconic DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè ki responsab ak kalifye pou fè sèvis demaraj, antretyen ak reparasyon sistèm HVAC ak chofaj dlo nan apeprè 70 kay/sit kominotè nan konte Dutchess, Putnam, ak Ulster. Dimansyon Travay la gen ladan, men se pa sa sèlman, enspeksyon anyèl ak sèvis demaraj, sèvis antretyen, ak sèvis reparasyon sistèm HVAC ak chofaj dlo.

Tanpri gade IFB ki tache a pou plis detay. Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Tout moun ki soumèt yo dwe soumèt omwen twa (3) referans travay ki verifye soumissionnè a oswa direktè li yo gen omwen twa (3) ane eksperyans enpòtan pou konplete travay ki endike nan Kalifikasyon ak Dimansyon Travay la. Ouvèti òf yo pral fèt atravè Webex, pa an pèsòn. Tanpri gade nan IFB, Pg. 6, Seksyon 13.A. (4) pou plis detay.

 

Kontra a (yo) pral akòde bay moun ki responsab e ki reponn a (yo) ki bay pi ba pri total estimasyon anyèl konbine pou chak gwoup. Plizyè kontra yo ka bay.

Salè Prevalan ap aplikab.