2024-2029 Sèvis Lesiv pou Camp Wilton nan Konte Saratoga

OPWDD’s Contract Management Unit for Capital District DDSOO is soliciting sealed bids from responsible and qualified contractors to perform Laundry Services at Camp Wilton in Saratoga County. The Scope of Work includes, but is not limited to, one pickup per week of soiled linen items from Camp Wilton and one delivery per week of clean, sanitized, and usable linen items to Camp Wilton. Camp season runs approximately June 15th through August 20th. The contract term is anticipated to be for five years. 

Referans, eksperyans, resous finansye, ak asirans aplikab obligatwa. Tout Soumisyonè yo dwe soumèt omwen twa (3) referans travay ki pral verifye Soumisyonè a, oswa direktè li yo, gen omwen twa (3) ane eksperyans ki enpòtan pou konplete travay la jan yo endike nan Kalifikasyon ak Dimansyon travay la.   

Yo pral akòde kontra a bay Soumisyonè ki responsab e ki reponn a ki bay pri total ki pi ba pou tout sèvis lesiv ki nesesè yo. Salè ki genyen an p ap aplike.  

Ouvèti òf yo pral fèt atravè Web Ex. Tanpri gade nan IFB, paj 6 ak 7, Seksyon 13.A.(4) pou jwenn enstriksyon detaye.