2024-2029 Sèvis swen ak antretyen gazon nan Konte Ontario, Schuyler, Seneca, ak Wayne, NY

Ki moun li ka konsène,

 

Finger Lakes DDSOO ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou fè Sèvis Swen ak Antretyen Gazon nan Ontario, Schuyler, Seneca, ak Wayne County, NY. Referans, eksperyans, ak asirans aplikab obligatwa. Y ap bay kontra a bay moun k ap ofri yo ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri total ki pi ba pou chak sezon.  Salè Prevalan an aplike. Ouvèti òf yo pral fèt atravè WebEx, pa fas a fas. Tanpri gade nan IFB, paj 6, Seksyon 13.A.(4) pou jwenn enstriksyon detaye.

 

Si w enterese, tanpri voye omwen 1 kopi orijinal la:

Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) 

Referans

Kesyonè Responsablite Vandè

 

Tanpri soumèt tout dokiman òf obligatwa yo bay :

Taconic DDSOO, Inite Jesyon Kontra

C/O Heather Frantz, CMS 1 – FL013024

26 Center Circle, Bilding Sèvis

Wassaic, New York 12592-2637

 

Soumèt yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 30 janvye 2024, san okenn eksepsyon.

 

Modèl Kontra Enfòmasyon an se pou REFERANS SÈLMAN. Ou PA bezwen soumèt anyen andedan PDF sa a.

 

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Mwaye kontra a nan [imel pwoteje] 

                                  oswa

Heather Frantz nan 845-877-6821 Ext.3323

[imel pwoteje]