2024-2029 Sèvis Sikyatrik pou Klinik Atik 16 nan Konte Broome ak Chenango.

Ki moun li ka konsène,

 

Tache a se IFB pou Sèvis Sikyatrik k ap vini pou Klinik Atik 16 nan Konte Broome ak Chenango. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay Sèvis Sikyatrik nan de lokal pou yon tèm 5 ane. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan an p ap aplike. OPWDD gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki pi reponn a ki bay pi ba To Orè pou Sèvis Sikyatrik pou Chak Sit pou OPWDD. Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB, 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo, ak nenpòt lòt dokiman obligatwa jan yo detaye nan Dimansyon Travay la. 

 

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 15 fevriye 2024, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 

Imèl: [imel pwoteje]

 

Jennifer Vallely

Imèl: [imel pwoteje]

Telefòn: (845) 877-6821 ext.3333

 

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB Non-Bid ki se dènye paj Envitasyon pou Bid la.