Santral A/C kòmanse ak sèvis enspeksyon (Taconic)

2019-2024 Santral A/C kòmanse ak sèvis enspeksyon pou Kanpis Wassaic nan konte Dutchess.

Ki moun li ka konsène,

Yo tache ak IFB pou kontra Santral A/C Start-Up & Enspeksyon ki pral vini pou Taconic DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis Santral A/C Start-Up & Enspeksyon pou lokal Wassaic Campus nou an pou 60 mwa. Referans, se asirans aplikab ki nesesè. Atik 8 Lwa Travay Eta New York la pa kouvri enspeksyon ak sèvis demaraj. Sepandan, si yo ta dwe repare, ranplase oswa modifye yon inite, Atik 8 t ap kouvri l epi Salè Prevalan yo t ap aplike. Taconic DDSOO gen entansyon bay kontra a bay soumisyonè ki pi responsab ak reponn ki bay pri ki pi ba pou Taconic DDSOO. Si w enterese, tanpri soumèt omwen (1) yon kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (1) yon kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Gen yon Konferans Obligatwa Pre-Ofmasyon ak Vizit Sit ki pwograme pou 28 Novanm 2018 a 10:00 AM. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 13 desanm 2018, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.

Mizajou 12/7/2018 - Si ou vle soumèt yon òf, tanpri sonje ke gen yon adisyon obligatwa ki dwe soumèt ansanm ak òf ou a oswa nan 3 jou ouvrab apre demann OPWDD. Ou ka jwenn Addendum sa a ak Repons pou tout kesyon yo.

Dokiman ki asosye yo