Sèvis Drenaj Egou Sespool (Long Island)

2018 - 2023 Sèvis Drenaj Egou Cesspool nan Konte Nassau ak Suffolk

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra sèvis drenaj egou Cesspool k ap vini pou Long Island DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis drenaj egou pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans, se asirans aplikab ki nesesè. Salè Prevalan ap aplike. Long Island DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn a ki bay pri ki pi ba pou Long Island DDSOO. 

Si w enterese, tanpri soumèt 2 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 2 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa.

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 3:00 pm nan dat 7 out 2018, san okenn eksepsyon.

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.

Dokiman ki asosye yo