Sèvis antèman ak antèman (Taconic)

2019-2023 Sèvis fineray ak antèman nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster.

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra 2019-2023 pou sèvis antèman ak antèman pou konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster. OPWDD ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis antèman ak antèman nan konte Columbia, Dutchess, Greene, Putnam, ak Ulster pou 60 mwa. Referans travay ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan an p ap aplike. Taconic DDSOO gen entansyon bay soumisyonè ki pi responsab e ki pi reponn ki bay pri ki pi ba a pou chak konte nan zòn captman nou an. Yon machann ka òf sou youn oswa plizyè konte.

Si w enterese, tanpri voye an BLUE INK 2 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 2 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa.

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 21 Out 2018, pa gen okenn eksepsyon.

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

  • Christina Palumbo, CMS I
    Imèl: [email protected]
    Telefòn: (845) 877-6821 ext.3704
  • Ashley Gallo, Asistan Legal
    Imèl: [email protected]
    Telefòn: (845) 877-6821 ext.3281

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli epi retounen Fòm IFB san òf la.

Dokiman ki asosye yo