Antretyen founo ak sèvis ijans (Taconic)

2018 - 2023 Antretyen founo ak Sèvis Ijans Taconic DDSOO

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra antretyen founo ak sèvis ijans kap vini pou Taconic DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè ki responsab ak kalifye pou bay sèvis antretyen founo ak ijans pou plizyè sit rezidansyèl ak sit biznis pandan 60 mwa. Referans, se asirans aplikab ki nesesè. Salè Prevalan ap aplike. Taconic DDSOO gen entansyon bay kontra a bay soumisyonè ki pi responsab ak reponn ki bay pri ki pi ba pou Taconic DDSOO. 

Si w enterese, tanpri soumèt 2 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 2 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa.

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 5 septanm 2018, san okenn eksepsyon.

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.

Tanpri sonje, Gen yon adisyon nan IFB sa a. Si ou vle soumèt yon òf, ou dwe soumèt tou yon kopi orijinal siyen nan adisyon a ak IFB la.  

Epitou, sonje ke si ou vle soumèt yon òf, ou dwe soumèt yon (1) òf orijinal ak yon (1) orijinal nan tout dokiman sipò obligatwa yo anvan 2:00 pm nan Mèkredi 5 septanm 2018 . Tout òf yo dwe voye pa lapòs oswa livrezon an men nan adrès sa a:

OPWDD
Eastern NY Contract Hub
C/O Christina Palumbo, CMS 1 – TAC 090518
26 Center Circle, Bilding 58, Bilding Sèvis
Wassaic, New York, 12592-2637

Dokiman ki asosye yo