Chofaj (Distri Kapital)

2019-2024 Chofaj (Founo, Chodyè, Dlo Cho) Capital DDSOO

Ki moun li ka konsène,

Tache ak Envitasyon pou òf (“IFB”) pou kontra 2019-2024 Chofaj (founye, chodyè, dlo cho) k ap vini nan Albany, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, ak Washington County ak OPWDD. OPWDD ap mande òf sele nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis chofaj (fou, chodyè, dlo cho) nan plizyè rezidans nan Albany, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, ak Konte Washington anba swen / ki opere pa. Capital District DDSOO pou 60 mwa. Referans travay ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. OPWDD pral chwazi Soumisyonè ki responsab epi ki reponn a ki pral bay Pri Total Estimasyon Konbine ki pi ba a pou chak lo. Vandè yo ka òf sou youn oswa plizyè lo epi yo ka bay plizyè kontra. Tout sit ki enkli nan yon lot yo dwe fè sèvis nan òf la ki resevwa kontra a pou lot sa a.

Si w enterese, tanpri voye ak BLUE INK de (2) kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak de (2) kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa.

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 19 novanm 2018, san okenn eksepsyon.

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

 • Laura Pushkarsh, CMS I
  Imèl: [email protected]
  Telefòn: (845) 877-6821 ext. 3274
 • Ashley Gallo, Asistan Legal
  Imèl: [email protected]
  Telefòn: (845) 877-6821 ext. 3281

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli epi retounen Fòm IFB Non-Ofert ki nan do Paket Bid la.

Dokiman ki asosye yo

 •  

  CAP 111918 Addendum 1

  Addendum 1 gen de chanjman jan sa detaye pi ba a: 1. retire plizyè spesifikasyon nan paj 18 ak 2. chanjman nan Fòm Pwopozisyon Pri a pou enkli yon pousantaj chak èdtan Konje separe. Tanpri itilize Paj Pwopozisyon Pri Revize sa a ak soumèt òf ou a.

   

  Telechaje