Bwochi Antrepriz Biznis Minorite ak Fanm yo (MWBE).

Gade Bwochi MWBE a nan 13 lang diferan anba a.