Kontwòl ensèk nuizib (Sunmount)

2019 - 2024 Kontwòl Pès nan Clinton, Hamilton, St. Lawrence, Franklin, ak Konte Essex

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra Kontwòl Pès k ap vini pou Sunmount DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis kontwòl ensèk nuizib pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans, se asirans aplikab ki nesesè. Salè Prevalan ap aplike. Sunmount DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn a ki bay pri ki pi ba pou Sunmount DDSOO. Si w enterese, tanpri soumèt 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 3:00 pm nan dat 21 desanm 2018, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.