Sèvis plonbri (Broome)

2020-2025 Sèvis plonbri nan Konte Broome, Chenango, Delaware, Otsego, Tioga ak Tompkins.

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra sèvis plonbri k ap vini pou Broome DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis plonbri pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Broome DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki pi reponn a ki bay pi ba pri total anyèl estime konbine pou chak konte pou Broome DDSOO. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 15 novanm 2019, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]