RFI: Solisyon sistèm oto-direksyon

Dat limit pou soumèt pou repons RFI se kounye a 4:00 PM, Mèkredi 18 oktòb 2023.

 

Inite Jesyon Kontra (CMU) pou OPWDD ap chèche enfòmasyon sou yon solisyon nwaj pou sipò finansye pou moun ki gen Andikap Entelektyèl ak/oswa Devlopman (I/DD).

Evènman Dat
Dat RFI Pibliye Vandredi 25 out 2023
Dat Limit pou Kesyon ak Demann Klarifikasyon 4:00 pm, madi 5 septanm 2023
Emisyon Repons a Kesyon / Klarifikasyon Mèkredi 4 oktòb 2023
Dat Limit pou Soumèt repons RFI 4:00 pm, Mèkredi 18 oktòb 2023