Retire nèj ak glas (West NY)

2019 - 2024 Retire nèj ak glas nan konte Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, ak Orleans.

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra ki ap vini pou retire nèj ak glas pou Western DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis pou retire nèj ak glas pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Western DDSOO gen entansyon bay kontra a bay soumisyonè ki pi responsab ak reponn ki bay pri ki pi ba pou Western DDSOO. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang nan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 23 jiyè 2019, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]

Jill Fagan
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3229

Ursula Bland
Imèl: [email protected]
Telefòn: (845) 877-6821 ext.3219

Ursula Bland, BS

Espesyalis Jesyon Kontra 1