Retire nèj ak glas (West NY)

2019-2024 Retire nèj ak glas nan konte Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, ak Orleans.

Ki moun li ka konsène,

Tache repons ofisyèl pou tout kesyon yo poze pou IFB WN 091219.

Tanpri sonje ke si ou vle soumèt yon òf, ou dwe soumèt (omwen) yon (1) òf orijinal ak (omwen) yon (1) orijinal nan tout dokiman sipò obligatwa yo ak lank ble de preferans anvan 2:00 pm nan. 12 septanm 2019. Tout òf yo dwe voye pa lapòs oswa livrezon an men nan adrès sa a:

OPWDD

Inite Jesyon Kontra - IFB: (Western DDSOO) 091219

C/O Ursula Bland, CMS 1

26 Center Circle, Bilding 58, Bilding Sèvis

Wassaic, New York, 12592-2637

Si w gen nenpòt lòt kesyon, tanpri ou lib pou kontakte Inite Jesyon Kontra a nan [email protected]