Retire nèj (Long Island)

2018 - 2023 Retire nèj nan Konte Nassau ak Suffolk

Ki moun li ka konsène,

 Tache ak IFB pou kontra pou retire nèj pou Long Island DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis retire nèj pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans, se asirans aplikab ki nesesè. Salè Prevalan ap aplike. Long Island DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn a ki bay pri ki pi ba pou Long Island DDSOO.

Si w enterese, tanpri soumèt 2 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 2 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete l, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a . Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa.

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 3:00 pm nan dat 17 jiyè 2018, san okenn eksepsyon .

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Dokiman ki asosye yo