Sèvis Enfimyè Triyay Telefòn (Hudson Valley)

2018 - 2023 Sèvis Enfimyè Triyay Telefòn pou Hudson Valley DDSOO

Ki moun li ka konsène,

Tache a se IFB pou kontra Enfimyè Triyay Telefòn k ap vini an pou Hudson Valley DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay enfimyè triyaj telefòn pou plizyè sit rezidansyèl pandan 60 mwa. Referans, se asirans aplikab ki nesesè. Salè Prevalan an p ap aplike. Hudson Valley DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn a ki bay pri ki pi ba pou Hudson Valley DDSOO.

Si w enterese, tanpri soumèt 2 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak 2 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa.

Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 5 jiyè 2018, san okenn eksepsyon.

Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.

Dokiman ki asosye yo