Antretyen sèvis pisin terapetik (Staten Island)

2019 - 2024 Antretyen Sèvis Pisin Terapetik nan Konte Richmond

Ki moun li ka konsène,

Yo tache ak IFB pou kontra antretyen sèvis pisin terapetik k ap vini pou Staten Island DDSOO. OPWDD ap mande òf nan men kontraktè responsab ak kalifye pou bay sèvis Antretyen Pisin Terapetik pou yon sèl pisin pandan 60 mwa. Referans ak asirans aplikab obligatwa. Salè Prevalan ap aplike. Staten Island DDSOO gen entansyon bay kontra a bay moun ki pi responsab e ki reponn a ki bay pri ki pi ba pou Staten Island DDSOO. Si w enterese, tanpri voye (omwen) 1 kopi orijinal Paj Pwopozisyon Pri IFB (yo) ansanm ak (omwen) 1 kopi orijinal tout dokiman sipò obligatwa yo. Modèl kontra vid la se pou referans sèlman. Tanpri revize dokiman an, familyarize w ak lang lan epi mete kanpe, men pa soumèt modèl kontra vid la ak òf ou a. Modèl kontra vid la se pa yon dokiman obligatwa. Soumèt òf yo dwe fèt anvan 2:00 pm nan dat 30 jiyè 2019, san okenn eksepsyon. Si w gen nenpòt kesyon, ou ka kontakte:

Imèl: [email protected]

Si w pa enterese kounye a, tanpri ranpli Fòm IFB san òf la.