Gwoup fanmi

Swen Fanmi

Bay moun yo yon anviwonman familyal ki cho ak akseptab pou yo byen devlope se objektif chak founisè swen pou fanmi yo
Apèsi sou lekòl la

Antanke yon Founisè Swen Familyal, ou konnen rekonpans pwogram nan ka bay ni ou menm ni moun ou sipòte yo. Family Care ofri sipò, gidans ak konpayi yon fanmi, pandan l ap bay timoun, adolesan ak adilt yon anviwonman lakay ki estab ak swen.

Nou konnen ou angaje menm jan ak nou pou ede bay moun ki gen andikap devlòpmantal yo yon vi ki gen bon jan kalite, ki bay sipò. Enfòmasyon ki nan seksyon sa a ap ede w fè sa, epi tou pou ankouraje w grandi nan pwòp 'fanmi' w.

Fòm ak oryantasyon
Aksede fòm, enfòmasyon ak materyèl obligatwa pou ede Ajans ki patwone yo ak Founisè Swen Fanmi yo nan bon fonksyonman kay Swen Familyal yo.

Konsèy ak Enfòmasyon Founisè yo