Mezi Rezilta Plan Lavi pou Founisè yo

Objektif yo dekri nan Plan Lavi Seksyon II: Rezilta ak Estrateji Sipò epi yo ka parèt tou nan Seksyon III: Pwoteksyon Endividyèl/Plan Pwoteksyon Endividyèl. Sa yo sòti nan evalyasyon moun nan.

Plan lavi a pral bay founisè a bon rezilta/objektif ak etikèt sa yo:

  • (G) = Objektif
  • (S) = Sipò
  • (T) = Objektif Travay la
Objektif yo tradui nan Plan Aksyon Anplwaye yo

Egzanp objektif ak rezilta plan lavi yo

Egzanp Plan lavi Pèfòmans Rezilta Mezi Objektif

Zòn Rezilta yo - Mezi Sistèm

Kèk bagay pou gade:

  • Èske moun nan ap viv epi resevwa sèvis nan anviwònman ki pi entegre yo?
  • Èske moun nan fè eksperyans patisipasyon nan kominote a ki gen sans pou li?
  • Èske moun nan gen bonjan relasyon ak zanmi, fanmi ak lòt moun ki enpòtan pou li?
  • Èske moun nan fè eksperyans sante pèsonèl, sekirite ak opòtinite kwasans?
  • Èske moun nan fè chwa ak pran desizyon nan lavi yo ak nan orè chak jou yo nan limit posib?