Alokasyon Pèsonèl

Ki sa ki alokasyon pèsonèl?

Moun ki abite nan aranjman pou viv sètifye OPWDD ki gen revni gen dwa a yon alokasyon pèsonèl dapre lwa Sèvis Sosyal 131-o. OPWDD gen règleman sou alokasyon pèsonèl (14 NYCRR 633.15) ki gouvène sekirite ak itilizasyon alokasyon pèsonèl yon moun. 

Telechaje Manyèl Alokasyon Pèsonèl la