Apèsi sou lekòl la

OPWDD angaje nan sante ak sekirite plis pase 130,000 moun ki gen andikap devlòpmantal ki resevwa sèvis nan Eta New York. 

Kòm yon pati nan efò sa a, OPWDD bay Founisè yo konsèy, alèt, enfòmasyon sou pi bon pratik, ak resous ki idantifye faktè klinik ak bay swen nan anviwònman ki pi an sekirite posib.  

Faktè Risk & Evalyasyon

Enfòmasyon ki pral ede w idantifye faktè risk ak evalye moun ki gen andikap nan devlopman nan swen w.

Inisyativ toufe

Tanpri vizite paj wèb Choking Initiative .