Lis Founisè ki Anrejistre

N ap revize pwosedi pou apwobasyon founisè ki anrejistre yo. Yo fè revizyon sa yo an repons a chanjman nan Lwa Eta New York ki gen rapò ak egzijans pou tcheke background ak jesyon ensidan yo.  

OPWDD te pibliye yon vèsyon revize Fòm OPWDD 108: Fòm Demann Apwobasyon Founisè Anrejistre , ki gen ladann yon Paj Kontinyasyon Fòm Demann Apwobasyon Founisè Anrejistre

Tout founisè ki anrejistre kounye a dwe ranpli nouvo fòm nan epi soumèt li bay OPWDD pou yo ka kenbe estati Founisè Anrejistre ki apwouve. 

Tout nouvo demann pou apwobasyon dwe soumèt sou nouvo fòm lan.  

Limit responsabilite nou:
Dapre 14NYCRR 633.22(o)(1), ajans ki bay sèvis sètifye ak sèvis dispans HCBS kapab fè kontra avèk sèten founisè sèvis sèlman si founisè sa a se yon founisè otorize. Lis sa a gen ladan founisè sa yo ki te soumèt yon aplikasyon pou anrejistreman epi ki te dakò ak sèten kondisyon jan OPWDD te etabli kòm yon kondisyon pou anrejistreman.

OPWDD konsidere antite ki endike anba la yo kòm "founisè ki anrejistre". Sepandan, ta dwe remake ke enklizyon nan lis sa a pa reprezante okenn pozisyon oswa opinyon OPWDD, Eta New York oswa ofisye li yo, anplwaye, ajan oswa reprezantan li yo konsènan kapasite nenpòt nan antite yo sou lis sa a. lis pou bay nenpòt sèvis oswa sèvis patikilye.

Angajman ak/oswa itilizasyon nenpòt antite ki sou lis la se responsablite sèl pati ki angaje ak/oswa itilize antite a epi nan okenn ka OPWDD, Eta New York oswa ofisye, anplwaye, ajan oswa reprezantan li yo pa dwe responsab pou pèfòmans oswa aksyon (oswa mank oswa fason yo) pa yon antite ke nenpòt pati sa yo chwazi.

Founisè ki Anrejistre
22nd Century Technologies Inc.
2622 LLC d/b/a Jenèz
Sèvis A & B Van
Aksè Staffing, LLC.
Aksè Terapi Group PLLC
Aksyon Fizik Terapi, PC
Adecco Medikal ak Syans
Advanced Medical Staffing Corp.
Sèvis Sekirite Inivèsèl Alye yo
Tout Anplwaye Ajans Swen Sante
Tout Metro Health Care
Amergis Healthcare Staffing, Inc.
Apple Homecare LTD DBA Meditrans
Aries Transportation Services, Inc
Swen Sante ATC
Atlantic Resource Partners HC, LLC
Attentive Care of Albany, Inc.
Atlas Search Health Solutions, LLC
ATS Bus Corp
AYA Healthcare, Inc.
Axion Healthcare Solutions LLC
Beacon Cares, Inc.
Sèvis Terapi Beacon
Bella Bus Corp
Ajans travay Bells, Inc.
BH Staffing LLC dba Bond Health Staffing
Birnie Bus Service, Inc.
Blueline Commuter, Inc.
Asosye Briason
Brooklyn Transpò Corporation
Catharsis Counseling LCSW, PLLC
C & C Ambulette Services Corporation
CAM Search and Consulting, Inc. dba CAM Professional Staffing
Careline Services Inc.
Caring SLP, Sikoloji, OT ak Sèvis Nitrisyon, PLLC
Cedar Park Group Inc
Cell Staff LLC
CLC Transportation, Inc. Condor Corporate Resources Inc
Resous Anplwaye Klinik yo
Clove Coach LLC
Ranpli SLP, OT, PT & Sèvis Sikoloji, PLLC
Corvus Bus & Charter, Inc
Countrywide Transportation Service Inc
Cross Country Staffing Inc. DBA Medical Staffing
Cure Staffing
D & J Sèvis Inc
DBA Transpò
Delta - T Group North Jersey Inc
Diet Delights, Inc.
Dominion Temps, Inc
Donson Transportation Services, Nan
Pòt an pòt Inc.
Sèvis Lekòl Durham, LP
E & S Medical Employment Agency, Inc.
Empressive Staffing Agency
Empire DM, Inc.
Empro Inc. dba Staffblue
ESR Medical Transportation, LLC  
Etan Allen Anplwaye
Esansyèl OT, PT, SLP & Sèvis Sikoloji PLLC
Eksklizif Ambulette Service, Inc.
First Student, Inc.
First Transit, Inc, Allegany
First Transit, Inc. Chenango
First Transit, Inc. Cortland
Terapi G & E
GCC Transportation LLC
Germain Consulting Services, RN, PLLC
Resous Swen Sante Jeneral
Glidedowan, LLC ak Swen Lakay All-American 
Global Communication Services, Inc.
Going Places Transpò
GreenKey Resources, Inc.
Group Home Solutions LLC
Guardian Bus Co.
Gid ak Pwodiktivite Staffing Solutions Services, LLC
Happy Care Ambulette, Inc.
Health Advocates Network, Inc.
Gwoup Sous Sante
Hope Home Care Inc.
Horizon Healthcare Staffing
Horizon SLP, OT & PT Therapy Services, PLLC
Sèvis Reyabilitasyon Lapawòl Enfini
Integrated Therapeutic Solutions Inter Fysio, LLC
InterFysio LLC
Swen Sante Pwovizwa Syracuse
Sèvis JayKay dba JayKay Medical Staffing
J&J Staffing
Joy Professional Home Care Services, LLC
Lang Jodi a
Lexia Transportation Inc
Jere Transit Corp
Mar-Can Transportation Co., Inc.
Marquis Home Care LLC
Masa Ambulette Transporters, Inc.
Sèvis Motè Medikal
Rekritè enfimyè Meridian 
Sèvis Klinik MHH
Mitchell Martin Healthcare, LLC
M&K Medical Staffing Solutions
Momentum Resource Solutions, LLC
MoxielT Solutions Inc
MR Transportation Inc. d/b/a Marquis Ambulette
NBJ Transpò medikal ki pa ijans
Sèvis Sikyatrik New Hartford
New Wave People, Inc.
Noor Staffing Group, LLC.
Normann Staffing
Norton & Associates, Inc.
NP Family Health Visits & NP Adult Health Visits, PLLC
NPORT, PLLC.
Nursecore Management Services LLC dba Nursecore of Albany
Optimize Endepandans OT PLLC
Orange County Transit LLC
Park Avenue Byennèt Sikyatri, PC
Patnè nan Jesyon ak Administratif Solisyon dba Partnership Solutions
PearlCare Search Group, LLC
Phaxis, LLC 
Pinnacle Travel Staffing
Premiere Rehabilitation, Inc.
Sante Fyète
Priority Cares Home Services LLC
QualityHealth Staffing LLC
360 Rehab LLC.
Sèvis Lapawòl Rajeev Puttaswamy, PLL
RCM Technologies USA Inc dba RCM Health Care Services
Retabli Terapi Okipasyonèl ak Fizik, Patoloji Langaj Lapawòl ak Nitrisyon, PLLC
Transpò Medikal Rochester
Rolling V Bus Corp.
Royal Temporaries/Stafkings
S Cohen Transport Corp
Sèvis Swen Sante Safe Harbor
Chwazi Multi Practice Management, LLC
Serafini Transportation Corporation
SHC Services, Inc DBA Swen Sante Siplemantè
Simcha Global Inc dba Simcha Machin Sèvis
SmartPick, Inc.
Soloh Partners
Download jwèt la Starlight anbilul 
banlye transpò, Inc.
Suffolk Transportation Services, Inc.
Sunshine Homecare Services Corp.
Superior Clinical Care Pllc
Superior Direct Care, Inc.
Transpò Swift River
Tallavera
Gwoup Tandym
Taylored Care Incorporated
Tanperati ak Ajans Anplwaye
Tempositions Health Care, Inc.
Gwoup Bachrach la
The Cedar Bus Company LLC. 
Gwoup la k ap pran swen PT, PLLC
Gwoup Goodkind la
Logan Staffing Solutions Inc.
Resous ki ka geri ou
Resous Terapi nan New York
Total OT, PT, SLP Sèvis, PLLC
Towne Bus Corp
Tovar Transportation Inc. 
Tri Borough Home Care LTD. DBA Family Pediatric Home Care
United Staffing Solutions Inc
University Psychiatric Practice, Inc
Wayne Area Transportation Service, Inc.
WCS Healthcare Partners, LLC
White Glove Community Care, Inc.
White Glove Placement, Inc.
Winston Support Services, LLC
Workfit Medical, LLC
Anplwaye vwayaj atravè lemond, limite
Imajine Staffing Teknoloji