Fòmasyon

Apèsi sou lekòl la

Seksyon fòmasyon sa a bay plizyè resous ansèyman pou ajans ki enterese bay pwòp fòmasyon pa yo, ansanm ak sipò pou elèv endividyèl ki enterese devlope edikasyon pwofesyonèl yo. Pou plis opòtinite fòmasyon, vizite Statewide Learning Management System (SLMS). SLMS pèmèt ou enskri nan klas, enprime sètifika, ak feyè, lanse aprantisaj sou entènèt, epi gade istwa aprantisaj ou.

Jwenn Fòmasyon