ADM #2020-03R Fè sèvis ak devwa enfimyè a adistans nan pwogram ak anviwònman sètifye OPWDD

Moun ki gen Andikap Entelektyèl ak Devlopman k ap viv nan Anviwònman Rezidansyal sètifye yo resevwa sèvis enfimyè. Pou asire ke tout moun gen aksè a sèvis enfimyè ki nesesè yo, pandan y ap jere mank de anplwaye ak ogmante bezwen repons klinik imedya, sèvis enfimyè yo ka bay adistans lè klinikman apwopriye. ADM sa a ofri opsyon pou bay sèvis enfimyè a distans, lè sa apwopriye, epi li fikse direktiv pou livrezon.