ADM #2023-08 Dokimantasyon sèvis pou sèvis abilitasyon kominotè yo bay moun ki abite nan lokal ki sètifye, ki pa sètifye ak sèvis abilitasyon kominotè-rezidans nan rezidans pou moun ki kalifye

Memorandòm Direktiv Administratif (ADM) sa a esplike kondisyon konsènan sèvis abilitasyon kominotè (CH). Pa egzanp, li gen ladan l enfòmasyon tankou ki kote CH yo ka delivre, ki jan li otorize, ak ki jan yo dokimante sèvis la delivre pou ranbousman. Egzijans ki tabli nan ADM sa a ranplase ADM #2015-01.

Yo mete ajou ADM sa a pou l enkli sèvis Habilitasyon Rezidansyal Kominotè (CH-R) yo bay nan yon rezidans sètifye (ki endike nan ADM #2021-02R).