Rochelle Lilly

Rochelle poze, mete chemiz kolye, flè woz nan background

REJYON: 5 – Metro New York 

DSP: Rochelle Lilly 

Pozisyon: Asistan Sipò Dirèk 

Ane sèvis: 30 

 

Rochelle Lilly te chwazi kòm yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou Ane a pou Metro New York DDSOO paske ak prèske 30 ane nan sèvis eta a, li toujou ap travay san pran souf atravè defans ak/oswa aksyon, pou asire ke moun yo gen bagay yo bezwen. . 

“Rochelle te chwazi paske li se yon lidè, yon motivatè ak yon moun ki egzanp deklarasyon misyon OPWDD a, 'Nou ede moun ki gen Andikap Devlòpmantal viv lavi pi rich,'” di House Manager Nellie Phillips. 

Phillips ajoute: “Rochelle se motivatè pèsonèl la epi li dirije pa paske se yon devwa ki endike sou yon fèy devwa, se devwa li isit la sou Latè, nan Metro, nan kay la.  

“Li mennen dezenterese e li sanble pran plezi nan selebre lòt moun. Rochelle selebre pwomosyon ak siksè tout moun, pou ogmante moral kay la,” li kontinye. "Pandan pandemi an ak apre sa, kay la te dekore ak bandwòl vivan ki anonse sezon yo, jou ferye yo, pote yon ti kras deyò andedan, pandan ke moun yo te detanzantan anba karantèn. Rochelle pa janm bliye yon anivèsè nesans e li rann chak anivèsè nesans espesyal tankou sa ki te fèt anvan an, li mete tèt boutèy dlo yo, li pann riban, li fè bannyè anivèsè nesans yo epi li kwit manje espesyal ak pi renmen yo.” 

Li pa enpòtan si se chanjman regilye Rochelle a, oswa si li se sou yon manda lannwit lan, Phillips di enèji li se menm bagay la.  

"'Kouman m ka ede?' 'Ann fèl!' 'Kisa nou ka fè?' se fraz ki pi popilè nan Rochelle,” Phillips di. "Rochelle pa gen yon moun pi renmen - yo tout pi renmen li ak espesyal, yo konnen li epi li se pou yo," li te di. "Malgre ke pifò yo pa vèbal, yon moun ka wè je yo limen lè Rochelle antre nan chanm nan pou chanjman li.    

Rochelle se pa sèlman yon sipòtè prèske 30 ane moun ki gen andikap devlòpmantal k ap viv lavi ki pi rich, men li se tou yon founisè bon jan kalite sèvis ke chak moun ta dwe atann nan kay la yo abite.  

"Enèji Rochelle a enfektye, li raman fè li anlè pandan li nan sèvis san yon moun tache ak bra li, dore nan atansyon li," Phillips di. "Premye kanpe Rochelle apre salitasyon yo se toujou nan biwo a, konfime devwa li yo ak aktivite planifye ak enèji a kontajye, bay motivasyon nan kòlèg travay li, nouvo kou ansyen." 

“Mwen toujou gen anpil respè pou anplwaye tankou Rochelle Lilly, moun ki kapab mete tèt yo sou kote pou lòt moun sou yon baz chak jou. Se sou sa livrezon sèvis la,” Phillips ajoute. "Pwal gen lòt moun ki bay enspirasyon pou anplwaye yo, men pa gen youn ki gen menm gras ak Rochelle. Lè li pran retrèt ane sa a. Tout moun ap rate Rochelle." 

"Se travayè trankil, dilijan tankou Rochelle ki toujou adousi kou yo nan mond deyò a, fè travay DSP la pi fasil chak jou, ak louvri mond lan pou moun ki andikape," Phillips konkli.