Sèvis ki finanse pa Pwogram Swen Jere FIDA-IDD an 2021

Sèvis ki finanse pa Pwogram Swen Jere FIDA-IDD an 2021

Sèvis konplè HCBS Waiver

Tablo 9. Sèvis ki finanse pa Pwogram Swen Jere FIDA-IDD (2021)

Deskripsyon Sèvis

Moun

Abilite Kominote

355

Abilite Jou

1,090

Entèmedyè Fiskal

69

Byen Dirije Endividyèlman & Svcs

46

Chemen pou travay

<20

Sèvis Prevokasyonèl - Kominote

<20

Sèvis Prevokasyonèl - Etablisman

46

Abilite rezidansyèl - CR/IRA - Suprt

98

Abilite rezidansyèl - CR/IRA - Supvd

912

Abilite rezidansyèl - Swen Fanmi

22

Relèv

42

Sipò Koutye

66

Travay Sipòte

148

Total

1,494

 

Sèvis Plan Eta

Deskripsyon Sèvis

Moun

Atik 16 Klinik

381

Kowòdinasyon Swen

1,854

Jounal abilitasyon – Rezidan ICF

140

ICF/IDD - Modèl Kominotè

167

Total

1,854