Sèvis ki finanse pa Pwogram Swen Jere FIDA-IDD an 2022

Sèvis ki finanse pa Pwogram Swen Jere FIDA-IDD an 2022

Sèvis konplè HCBS Waiver

Tablo 9. Sèvis ki finanse pa Pwogram Swen Jere FIDA-IDD (2022)

Deskripsyon Sèvis

Moun

Abilite Kominote

289

Abilite Jou

1,038

Entèmedyè Fiskal

66

Byen Dirije Endividyèlman & Svcs

46

Chemen pou travay

<20

Sèvis Prevokasyonèl - Kominote

20

Sèvis Prevokasyonèl - Etablisman

<20

Abilite rezidansyèl - CR/IRA - Suprt

86

Abilite rezidansyèl - CR/IRA - Supvd

908

Abilite rezidansyèl - Swen Fanmi

<20

Relèv

57

Sipò Koutye

66

Travay Sipòte

142

Total

1,454

 

Sèvis Plan Eta

Deskripsyon Sèvis

Moun

Atik 16 Klinik

393

FIDA-IDD Comprehensive Care Coord. 1,815

Jounal abilitasyon – Rezidan ICF

129

Jou Tretman <20

ICF/IDD - Modèl Kominotè

155

Total

1,815