Shirlenno Gumbs

Shirlenno souri ak poze

REJYON: 5 – Metro New York 

DSP: Shirlenno Gumbs 

Pozisyon: Asistan Devlopman I 

Ane sèvis:

 

Metro New York DDSOO te chwazi Shirlenno Gumbs pou Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou Ane a paske li te dispoze pou l ede l nenpòt kote ak nenpòt lè li bezwen. 

"Shirlenno te pataje ke li jwi responsablite pou akonpli travay chak jou ki benefisye lòt moun. Li jwi opòtinite avansman ak travay nan yon anviwònman travay pozitif. Alafen Shirlenno jwenn li rekonpanse pou wè moun li sipòte yo kontan,” Jeanne Marie Robinson, Lidè Tretman Ekip la di. 

Shirlenno te demontre ke li se yon jwè ekip. Robinson di ke li sipòte ekip li a epi li mennen pa egzanp.  

"Moun ki abite nan kay la te vin wè Shirlenno kòm yon moun yo ka fè konfyans ak depann sou," ajoute Robinson. "Li pral toujou salye moun ak anplwaye yo ak yon souri. Lè yon lòt rezidans te bezwen sipò, Shirlenno te vle sote epi ede nenpòt kote li te bezwen. Li menm te ofri chanje shift li epi pase jou pou satisfè bezwen ekip la. Premye kesyon li lè yo te apwoche se 'kijan mwen ka bay sipò?'”  

Shirlenno aksepte chak nouvo defi oswa devwa epi li ba li tout, Robinson ajoute.  

"Li ankouraje moun li sipòte yo pou yo endepandan ke posib, ankouraje yo pou yo viv pi bon lavi yo," Robinson kontinye. "Shirlenno pran swen moun yo ak sekirite yo. Li gen kapasite pou l adapte ak sa k ap pase ak moun li sipòte yo. Lè yon moun ka angaje nan konpòtman ki riske, Shirlenno pral pale avèk li avèk pasyans, pa janm nan yon fason kondesandan. Mwen konnen yo apresye sipò ak jantiyès li lè y ap pwoche bò kote l pandan l ap antre nan pòt la.” 

"Shirlenno divize tan li ant de kay ak fasilite. Li te toujou parèt ke tou de rezidans yo te priyorite li epi yo pa manke anyen pandan peryòd sa a.  Moun k ap viv la yo te toujou resevwa atansyon ak sipò yo te bezwen,” li di.