Tammy Rice

Tammy poze dèyè background ble

REJYON: 3 – Sunmount  

DSP: Tammy Rice 

Pozisyon: Asistan pou Tretman Swen Sekirite pou Andikap Devlòpmantal (DDSCTA) I 

Ane sèvis: 20

 

Sunmount DDSOO te chwazi Tammy Rice kòm yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk pou Ane a paske li serye, ki gen konesans ak yon bèl egzanp sou wòl yon DSP nan lavi moun ki gen andikap devlòpmantal ke Sunmount sipòte.   

“Tammy konprann enpòtans pou sèvi ak zouti ki disponib yo yon fason pozitif pou ede moun atenn objektif ak simonte defi,” di Asistan Devlopman III Gina Williams. "Li pasyan epi li sipòte nouvo anplwaye yo, sa ki ede yo vin pi alèz ak konfyans nan wòl yo kòm DSP." 

Dapre Williams, Tammy se yon jwè ekip difisil, konpetan ak sipò. Avèk yon ane difisil ki ranpli ak defi pèsonèl difisil, li kontinye pa jis parèt, men li kontinye briye.   

"Tammy se yon zanmi, manman, sè ak konseye pou tout anplwaye li travay avèk yo," Williams ajoute. "Li rankontre mond lan tèt sou epi ak yon souri. Li se yon gwo modèl tou pou nouvo anplwaye yo, li montre yo enpòtans pou yo vin yon DSP epi li anseye yo kijan fè koneksyon ak moun nou sipòte yo ap ede yo aprann endepandans ak valè pwòp tèt yo, sa ki ede yo grandi.” 

Tammy sipòte moun yo nan Sunmount ak akonpli objektif yo vin pi endepandan epi ankouraje yo aprann nouvo ladrès epi itilize yo pou anrichi lavi yo.   

"Li sèvi ak ranfòsman pozitif, lwanj ak ankourajman pou ede yo nan moman difisil ak pwoblèm konpòtman," Williams di. “Tammy se konsistan, jis ak sipò pou tout moun. Li gen yon gwo relasyon e li bati yon fondasyon konfyans ak moun n ap sèvi yo, li bati sou plizyè ane nan la pou yo e li pwouve ke yo ka toujou konte sou li pou èd ak sipò.” 

Star Farnworth, DDSCTA II di: “Gen anpil bagay mwen ka di sou Tammy sou rezon ki fè li nominasyon pou DSP pou Ane a. “Li vrèman se kolòn vètebral ak wòch nan RIT 1 ak House 10 la. Li te fè fas ak anpil pèt pèsonèl dènyèman e li kontinye mete lòt moun pi wo pase tèt li."  

“Tammy se youn tout moun ale kote pou konsèy ak sipò. Li toujou asire ke tout moun li travay avèk yo pran swen, "Farnsworth ajoute. "Li toujou ale pi lwen pase travay li epi li ede lòt moun ak travay pa yo. Li pral fè nenpòt devwa yo mande l. Mwen toujou tande 'Kote Tammy?' nan men moun nou sipòte yo paske yo konnen ke li pral defann ak ede yo ak nenpòt bagay yo bezwen.”   

Farnsworth di: "Soti nan travay chak jou yo, rive koute ak ba yo konsèy, Tammy se pa sèlman yon anplwaye egzanplè, men li se tou yon zanmi ekstraòdinè. "Mwen pa ka remèsye li ase pou tout sa li fè pou nou tout dezenterese, men ak nominasyon sa a mwen espere pou li konnen ki jan li apresye."