Tyisha Segar

Tyisha souri, mete sentiwon woz ak tèt woz

REJYON: 5 – Brooklyn 

DSP: Tyisha Segar 

Pozisyon: Asistan Sipò Dirèk  

Ane sèvis: 17 

 

Yo te chwazi Tyisha Segar kòm youn nan Pwofesyonèl Sipò Dirèk Brooklyn pou Ane a paske li travay di ak jan li devwe pou moun li sipòte yo. 

Hasan Shabazz, yon sikològ ki travay kole kole ak Tyisha di ke li ale pi lwen pase apèl devwa travay yo.  

"Li fè espas travay la yon anviwònman trè bèl pou tout moun ki gen benediksyon pou travay avèk li," Shabazz ajoute. “Tout moun ki nan swen l yo renmen l e li pa janm plenyen paske li oblije fè travay pou moun li sipòte yo. Li konnen chak moun byen e li ka di w anyen sou yo oswa sou kay la. Etik travay li ak kalite sèvis li pa gen parèy.” 

Tyisha, Shabazz di, fè li biznis pou aprann tout sa li kapab lè li rive bay sèvis eksepsyonèl pou moun li sipòte yo.  

"Li se yon moun k ap aprann pwòp tèt ou epi li pa pral ezite poze kesyon," li ajoute. 

Tyisha te ofri tan pèsonèl li kòm volontè tou pou vizite moun li sipòte yo nan anivèsè nesans yo e anpil fwa ofri pou kwit manje oswa fè lòt aksyon jantiyès pou fè moun li sipòte yo santi yo renmen yo. 

"Li se youn nan anplwaye ki pi serye nou yo epi li fè travay li yo ekselan," Shabazz di. "Kèlkeswa yo mande l pou l ede sipèvizè a oswa ekip tretman an, li pare tout tan, epi li pa janm evite yon travay."  

"Tyisha se yon vrè imanitè e li trè pasyone pou sèvis li bay moun li sipòte yo," li konkli.